Wat is co-ouderschap en parallel-ouderschap?

Heb jij co-ouderschap of parallel-ouderschap over de kinderen? Ken je het verschil? Bij Stichting Ouders en Jeugdzorg vertellen we je graag meer over de verschillende vormen van ouderschap. Bij beide vormen is goed overleggen heel belangrijk. Lees hier verder!

Een co-ouderschap starten

Co-ouderschap ofwel deel-ouderschap is iets beide ouders moeten willen. Er moet veel met elkaar worden overlegd. Kunnen jullie niet goed met elkaar door één deur? Dan is co-ouderschap waarschijnlijk geen goede keuze. Co-ouderschap moet ook passen binnen de werktijden van de ex-partners. Als een van de ouders een volle werkweek heeft en de andere niet, dan is ook in zo’n geval co-ouderschap geen goede optie. Een keus kan dan zijn dat het kind op bepaalde vaste dagen bij de ene ouder verblijft en de overige dagen bij de andere ouder. Co-ouderschap betekent niet dat de zorg en opvoeding van het kind gelijkelijk wordt verdeeld.

De voorwaarden voor een goed co-ouderschap

Om een goed co-ouderschap te vormen met een ex-partner, houd je jezelf het beste aan deze voorwaarden:

  • Beide ouders wonen redelijk dicht bij elkaar, in een straal van 7 km.
  • De ouders moeten goed met elkaar kunnen overleggen.
  • Beide ouders werken parttime of ze zijn flexibel in de opvang van de kinderen.

De belangrijkste vraag is echter of co-ouderschap in het belang van het kind is. Kan het kind het aan om telkens van verblijfplaats te wisselen? Een kind kan hier veel moeite mee hebben. De voortdurende wisseling kan als belastend worden ervaren en voor onrust zorgen. Ouders kunnen ook een andere kijk op opvoeding hebben en voor een kind is continuïteit in de opvoeding belangrijk.

Afspraken maken in het belang van het kind

Dat er bij co-ouderschap geen alimentatie betaald hoeft te worden is niet steeds het geval. Het is een kwestie van goede afspraken maken. Van degene met het hoogste inkomen wordt verwacht dat er toch nog een stukje kinderalimentatie wordt betaald. Mogelijk kan het bedrag verrekend worden met de kinderbijslag. In geval van co-ouderschap wordt doorgaans niet gesproken over hoofdverblijfplaats van het kind. Dit om recht te doen aan de gelijkwaardige positie van beide ouders. Wel zullen er afspraken moeten worden gemaakt bij wie het kind wordt ingeschreven in het Bevolkingsregister van de gemeente. Dit kan namelijk financiële gevolgen hebben. Als er maar één kind is dan is het slim om het kind in te schrijven bij de partner met het laagste inkomen. Heb je twee kinderen, dan kan het slim zijn om op ieder adres één kind in te schrijven. Zo kun je optimaal gebruik maken van de tegemoetkomingen van de overheid.

Tegemoetkomingen van de overheid in het geval van co-ouderschap

Wanneer jij en je ex-partner beginnen aan co-ouderschap, krijgen jullie hiervoor tegemoetkomingen vanuit de overheid. De tegemoetkomingen van de overheid kunnen zijn:

  • Kinderbijslag: de Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan een ouder. Onderling moet dan het geld verdeeld worden.
  • Kindgebonden-budget: het kindgebonden-budget kan door de Belastingdienst worden verdeeld over beide ouders als er twee of meer kinderen zijn en als er sprake is van co-ouderschap. Bij een kind kan de Belastingdienst maar aan een ouder betalen.
  • Heffingskorting: bij co-ouderschap kunnen beide ouders als ze allebei een baan hebben de inkomensafhankelijke combinatiekorting (=heffingskorting) aanvragen. De Belastingdienst betaalt uit aan de ouder waar het kind staat ingeschreven in het Bevolkingsregister.
  • Huurtoeslag: beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind maar bij een ouder zijn ingeschreven.

Wanneer kies je voor parallel-ouderschap?

Kunnen ouders na scheiding helemaal niet met elkaar overweg en willen ze toch samen hun kind opvoeden? Dan is parallel-ouderschap een mogelijkheid. Parallel-ouderschap is als het ware solo-ouderschap, waarbij de communicatie teruggebracht wordt naar minimaal of zelfs nihil. De ene ouder heeft geen bemoeienis en medeverantwoordelijkheid voor de andere ouder. Bij parallel-ouderschap wordt er wel een ondertoezichtstelling uitgesproken. Degene die de ondertoezichtstelling moet uitvoeren, moet als buffer dienen tussen de beide ouders. Net als bij co-ouderschap kunnen kinderen bij parallel-ouderschap in twee totaal verschillende opvoedsituaties terecht komen. Een zekere mate van communicatie tussen de ouders met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van het kind zal dan soms noodzakelijk zijn. Komt men niet tot overeenkomst dan zullen belangrijke beslissingen via de rechter of advocaat verlopen.

Voorwaarden voor het slagen van parallel-ouderschap

Het opzetten van een geslaagd parallel-ouderschap komt met een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor het slagen van parallel-ouderschap:

  • Gezamenlijk gezag: als beide ouders gezag hebben, kan elke ouder zelfstandig aan de juiste informatie komen zonder afhankelijk te zijn van de informatie(plicht) van de andere ouder.
  • Schriftelijke vastlegging: er moet zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit is dan een houvast voor de beide ouders. De communicatie kan dan tot een minimum beperkt blijven.
  • Geen discussie over de opvoeding: ga de discussie uit de weg wie een betere opvoeder is. Je moet de opvoedstijl van de ander respecteren ook al ben je het met een aantal zaken niet eens.

Welk ouderschapsvorm past het beste bij jullie?

Als je met je ex-partner op zoekt bent naar de beste manier voor het opvoeden van het kind of de kinderen, heb je verschillende richtingen die je kunt nemen. Wij adviseren je hier graag over. Je bereikt ons op 085-8771250 of via ons online contactformulier.