Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

Op het moment dat jouw ex-partner na de scheiding sterk daalt in inkomen, kun jij verplicht worden om partneralimentatie te betalen. Hierbij draag je bij in zijn of haar levensonderhoud. Samen met je ex-partner maak je afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, advocaat of notaris. Bij onenigheid kan de rechter een bedrag vaststellen. Lees hier meer over de regels voor partneralimentatie.

Nieuwe regels voor het betalen van partneralimentatie

Er komt nieuwe wetgeving betreffende de partneralimentatie. De verwachting is dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn. In de nieuwe wet wordt de maximale termijn van twaalf jaar teruggebracht naar vijf jaar. De nieuwe regel wordt dat iemand de minder verdienende ex-partner vanaf het moment van scheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen met een maximum van vijf jaar. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als er jonge kinderen zijn, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden.
 • Ex-partners die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.

Buiten de wettelijke termijnen stopt de partneralimentatie ook als jouw ex-partner:

 • Zelf weer genoeg inkomsten heeft.
 • Met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.
 • Overlijdt.

Belangrijke aandachtspunten

 • De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen, dit geldt dus niet voor mensen die nu al partneralimentatie betalen.
 • Partneralimentatie geldt enkel voor minder verdienende ex-partners die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden gesloten.
 • Niet iedere ex-partner die minder verdient, heeft recht op partneralimentatie. Alimentatie voor kinderen gaat altijd voor. Alleen als er na de verplichte kinderalimentatie nog ruimte is voor meer betalingen, kan er sprake zijn van partneralimentatie.
 • In tegenstelling tot kinderalimentatie is partneralimentatie wel fiscaal aftrekbaar.
 • De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen (indexering).
 • Als uw ex-partner de partneralimentatie niet of deels betaalt, kunt u via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen.

Heb je vragen over het betalen of ontvangen van partneralimentatie?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag met het uitzoeken van dit en andere zaken. Je bereikt ons op 085-8771250 of via ons online contactformulier.