Stiekem samenwonen: wat zijn hier de gevolgen van?

Stiekem of illegaal samenwonen heeft vaak gevolgen voor de hoogte van de sociale uitkeringen die je ontvangt. Samenwonen betekent dat je elkaars toeslagpartner wordt. De uitkeringen die je nu ontvangt kunnen een stuk lager worden of zelfs geheel vervallen. Dit heeft dus gevolgen voor de hoogte van je zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Stichting Ouders en Jeugdzorg vertelt je hierover graag wat meer. Lees hier waar je op moet letten bij samenwonen en hoe je ervoor zorgt dat dit volgens de regels gaat.

Wanneer maak je jezelf schuldig aan illegaal samenwonen?

Ga je inwonen bij je partner of komt deze bij jou inwonen? Verhuur je jouw woning aan iemand anders terwijl je er zelf niet woont? Onder andere in deze gevallen ben je verplicht deze wijziging door te geven aan De Belastingdienst. Op het moment dat je samen gaat wonen heb je een gedeeld inkomen. Dit betekent dat je recht hebt op bijvoorbeeld minder huurtoeslag. Wanneer je een wijziging in jouw situatie niet doorgeeft, kan dit invloed hebben op de:

AOW-uitkering

De AOW-uitkering voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon. Legale samenwoners ontvangen dus samen 100% van het minimumloon. Bij illegaal samenwonende ligt dit percentage op 140%. Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die o.a. de AOW uitkeert, kun je ook met twee woningen samenwonen. Voor de SVB is het voeren van een gezamenlijke huishouding essentieel. Voer je een gezamenlijke huishouding, dan woon je samen, ook als je allebei een eigen woning hebt. Wel is het moeilijk om vast te stellen of mensen samenwonen. Dit moet per geval onderzocht worden.

Bijstandsuitkering

Het inkomen van jouw samenwonende wordt gekort op jouw bijstand. Verdient jouw samenwonende meer dan de bijstandsnorm? Dan heb je in beginsel geen recht meer op bijslag. Krijg je bijstand en ga je samenwonen? Dan ben je verplicht dit bij de Sociale Dienst van jouw gemeente te melden.

IOAW-uitkering

Je kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als je bent geboren voor 1 januari 1965 en als je na jouw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering is een aanvulling op jouw inkomen tot bijstandsniveau. Ga je samenwonen, dan kan de IOAW-uitkering worden verlaagd. Jouw gemeente bepaalt of je recht hebt op een IOAW-uitkering en hoe hoog die zal zijn. Samenwonen moet bij de gemeente worden gemeld.

WIA-uitkering

De WIA is de opvolger van de WAO. Als je langer dan 2 jaar ziek bent en minimaal 35% arbeidsongeschikt, krijg je mogelijk een WIA-uitkering. De WIA bestaat uit 2 regelingen, de WGA en de IVA. De WGA is voor werknemers die nog wel gedeeltelijk kunnen werken. Wie helemaal niet meer kan werken komt in de IVA. Een IVA-uitkering is 75% van het laatste salaris, tot aan het pensioen.

ANW-uitkering

Als weduwe of weduwnaar met kinderen tot 18 jaar kun je in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. De ANW is een uitkering op minimumniveau. Samenwonen kan gevolgen hebben voor de hoogte van de ANW-uitkering. Ga je samenwonen? Dan dien je dat te melden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag dan mag jouw inkomen in 2019 niet hoger zijn dan 29.562 euro per jaar. Heb je een toeslagpartner, dan mag jouw inkomen samen niet hoger zijn dan 37.885 euro per jaar. Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag je niet te veel verdienen. Een alleenwonende mag in 2019 niet meer dan 22.700 euro per jaar verdienen. Woon je niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan 30.825 euro per jaar zijn. In 2019 mag de huur voor huurtoeslag niet hoger zijn dan 720,42 euro. Als jouw kind naar de kinderopvang gaat, kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Personen die op jouw adres staan ingeschreven, kunnen jouw toeslagpartner zijn. Het inkomen van uw toeslagpartner telt mee bij de berekening van jouw kinderopvangtoeslag.

Het kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jouw kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag. Bij de vaststelling van de hoogte van de toeslag, telt het inkomen en vermogen van jouw mogelijke toeslagpartner mee.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting was een heffingskorting op de inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders. In 2015 is deze korting afgeschaft, maar er is wel een soort overgangsregeling ingevoerd. Ben je alleenstaande ouder zonder toeslagpartner en heb je recht op kindgebonden budget dan kun je sinds 2015 een verhoging van het kindgebonden budget krijgen ter vervanging van de alleenstaande ouderkorting.

Wij geven je graag een persoonlijk advies

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over illegaal samenwonen en hoe je dit kunt voorkomen? Wij geven je hierover graag advies. Je kunt ons bereiken op 085-8771250 of via ons online contactformulier. Ook voor andere vragen over onafhankelijke jeugdzorgbemiddeling ben je bij ons aan het juiste adres. Wij helpen je graag!