Onafhankelijk:

Stichting Ouders en Jeugdzorg werkt onafhankelijk van de bestaande (jeugd)hulpverlening en heeft geen financiële banden met instellingen.
We ontvangen geen grote subsidies van organisaties en geen bijdrage van de cliënten. Hierdoor kunnen we onbevangen elke cliënt en hulpverlenende instantie tegemoet treden.
We kunnen spreken met onze cliënten zonder de ballast van loyaliteit aan de cliënt. Een professionele ondersteuner, die binnen een organisatie werkt waarvan hij financieel afhankelijk is, kan vanuit cliëntperspectief moeilijk gezien worden als iemand die echt onafhankelijk werkt.
Stichting Ouders en Jeugdzorg heeft niet alleen een echt onafhankelijke positie, maar door inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers geniet Stichting Ouders en Jeugdzorg ook geloofwaardigheid bij haar doelgroep.