Ervaringsdeskundigheid:

Het relevant onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben behoefte aan iemand die naast hen staat en begrip toont. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces wat de situatie van de ouder veroorzaakt heeft.

Juist het aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen, maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren (deze hulpverlening heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu geen kinderen meer thuis heeft wonen) zich weer durft open te stellen. Intern opgeleid in het voeren van gesprekken, waarin de√ęscalatie en het harmoniemodel centraal staan, geeft de ervaringsdeskundige sturing aan een gesprek tussen ouder en hulpverlening.
Ook is er voor als na het gesprek uitleg over de houding en het beeld dat de ouder neerzet bij anderen.
De ondersteuner bespreekt wat de gevolgen van acties van de ouder kunnen zijn. Het kan gaan om sociaal-emotionele gevolgen voor het kind of juridische gevolgen op het gebied van beschermingstraject zoals minder omgang, langere uithuisplaatsingen.
Cruciaal in zulke gesprekken is dat de ervaringsdeskundige begrip toont voor wat een ouder voelt of denkt, en waar mogelijk aansluit bij het verhaal en uit eigen ervaringen verbetersuggesties put.
Onder de uitstromende gezinnen wordt een tevredenheidsmonitor afgenomen. Vier op de vijf gezinnen met ondersteuning weet de samenwerking met de jeugdhulpverlening alsnog te herstellen.
Voor alle uitstromende gezinnen geldt dat zij een beroep op nazorg van Stichting Ouders en Jeugdzorg kunnen doen.
Een kleine groep maakt hier gebruik van. Onder nazorg valt informatie, advisering en terugvalpreventie.