Kosten:

Als een cliënt zich bij u meldt met een verzoek voor onafhankelijke trajectbegeleiding door Stichting Ouders en Jeugdzorg dan wilt u natuurlijk graag weten of het mogelijk is deze cliënt naar ons door te verwijzen en of hier kosten aan verbonden zijn.

Met de meeste gemeenten in Noord-Brabant heeft Stichting Ouders en Jeugdzorg een overeenkomst gesloten omtrent onze hulpverlening. Hierdoor kunt  u probleemloos naar ons doorverwijzen. De kosten voor de hulpverlening zullen worden betaald door de gemeente waar de cliënt woonachtig is.

Stichting Ouders en Jeugdzorg is actief in de provincie Noord-Brabant, maar ook voor gemeenten in Limburg en de gemeenten grenzend aan Noord-Brabant is het mogelijk onze hulp in te schakelen.

Wilt u weten of u een cliënt naar ons kunt doorverwijzen of heeft u andere vragen met betrekking tot onze hulpverlening, neem dan contact op met Janneke Leenders op telefoonnummer +31 6 42452942 of per mail Janneke Leenders