Welkom ouders:

Hulp nodig? Wij zijn gewoon aan het werk!
In deze crisistijd moeten ook wij ons aanpassen. Dat betekent dat we onze dienstverlening even digitaal voortzetten om je toch zo goed mogelijk te kunnen helpen. We hebben een veilige digitale omgeving ontwikkeld waar we met elkaar kunnen communiceren. Meld je aan en we kijken waar we kunnen helpen. Stuur ons een mail via info@oudersenjeugdzorg.nl

 • Heb je te maken met Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Ondertoezichtstelling (OTS), Uithuisplaatsing (UHP) of voogdij?
 • Zie je je kinderen niet, beperkt of onder restricties?
 • Lukt het maar niet om goed in gesprek te gaan met jeugdzorg?
 • Ben je het niet eens met wat jeugdzorg over jouw gezin of kinderen zegt?
 • Staan er onjuistheden of onvolledigheden in je dossier?
 • Wil je hulpverlening maar krijg je niet de juiste of zijn de wachtlijsten juist erg lang?
 • Vecht je als een leeuw voor je kinderen maar lijk je alleen maar verder van je doel af te raken?
 • Heb je geen vertrouwen in de afloop van het proces of heb je geen overzicht meer op de situatie?
 • Wil je liever niet meer alleen in gesprek met jeugdzorg?

Als je op één van de vragen “ja” zegt, dan kunnen wij je misschien wel verder helpen.


Stichting Ouders en Jeugdzorg zet zich al sinds 1998 in om ouders bij te staan die niet tot samenwerking komen met jeugdzorg. Ooit opgericht door ouders die zelf tegen een moeizame samenwerking aangelopen zijn en geen steun konden vinden in die samenwerking. Nu al jaren een organisatie waar ouders hun eigen ervaring inzetten om andere ouders door het jeugdzorgproces te loodsen.

Onze gedachte bij het ondersteunen van jou of jouw gezin is: 

Als je iets zelfstandig kan, dan houden we ons op de achtergrond.
Als je het niet weet maar het denkt te kunnen: dan leren we je het!
Als je iets zelfstandig momenteel even niet kunt, dan helpen we je.
Als het je gewoon niet alleen lukt: geen probleem, ook dan zijn we er graag voor je!

Wanneer je aanklopt voor ondersteuning van Ouders en Jeugdzorg bieden we je eerst een luisterend oor. Jouw verhaal is belangrijk, we nemen er graag de tijd voor. Samen onderzoeken we wat er allemaal tot nu gebeurd is en waar welke dingen mis zijn gelopen. Soms is alleen zo’n gesprek genoeg, daar helpen we je dan ook graag mee. Wanneer je behoefte hebt aan meer ondersteuning helpen we je daar ook graag bij. Hoeveel en welke ondersteuning je krijgt hangt volledig van jouw wens af.

 • Informatie en advies geven, ook als je maar één keer belt voor vragen, informatie of uitleg over je rechten & plichten, we maken graag tijd voor je.
 • Meegaan naar gesprekken met jeugdzorg, pleegzorg, generalist of andere hulpverleners. Ook kunnen we je ondersteunen in gesprekken met bijvoorbeeld onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming of medewerkers van Veilig Thuis.
  Uiteraard maken wij een verslagje van deze gesprekken zodat je makkelijk terug kunt zien wat er tussen jou en de hulpverleners is afgesproken
 • Bemiddeling tussen jou en jeugdzorg (of andere hulpverlener).
  mocht bemiddeling geen oplossing bieden kijken we altijd met jou naar mogelijke  andere oplossingen.
 • Coachen: dat wil zeggen: gesprekken tussen jou en je hulpverleners goed voorbereiden en met je naspreken .
  we helpen je dan zoal bij het formuleren van een goede hulpvraag, het ordenen van je wensen en je argumenten, ook kunnen we lastige situaties met je oefenen
 • reacties geven op documenten, heb je moeite met het reageren op een onderzoeksrapport of op een plan van aanpak, zeker binnen de korte tijd die je ervoor krijgt?Dan kunnen wij je helpen om dit binnen de tijd te doen en op zo’n manier dat hulpverleners ook snappen wat je wilt zeggen.
 • vertalen vakjargon, hulpverleners praten en schrijven soms met de meest moeilijke of ingewikkelde woorden, ze hebben er zelfs speciaal een moeilijk woord voor bedacht, namelijk: vakjargon. Heb je hier ook moeite mee? Geef het aan, wij zullen er op letten dat je niet achterblijft zonder dat je volledig weet wat er gezegd of geschreven is over jouw gezin.
 • alternatieve hulpverlening, heb je te maken met (te) lange wachtlijsten of ben je om andere redenen niet tevreden over de ingezette hulpverlening? Wij kunnen samen met je bekijken of er mogelijkheden zijn om de hulp ergens anders te krijgen. Ook helpen we je natuurlijk om dit bespreekbaar te maken met jeugdzorg.
 • dossiervorming, het is belangrijk om overzicht te houden op wat er is afgesproken en wie waar aan werkt. Wij ondersteunen je graag met het goed op orde houden van je dossier.
 • waarheidsvinding: staan er dingen in je dossier die niet kloppen? Zoals bijvoorbeeld een mening van iemand in plaats van een feit? Of staan er conclusies in je dossier terwijl dat helemaal niet onderzocht is? Wij helpen je met waarheidsvinding en adviezen na dat proces.
 • contact (bellen & mailen) met jeugdzorg (of andere hulpverleners), heb je het gevoel genegeerd te worden wanneer je mailt of belt? Of misschien heb je te horen gekregen dat je nog maar maximaal één keer per week contact op mag nemen? Een ondersteuner kan je helpen om geen overbodige vragen te stellen, lange mails te sturen of lange telefoongesprekken te voeren.
 • ondersteuning in contact met advocaten, misschien heb je gemerkt dat advocaten het doorgaans erg druk hebben, en weinig tijd voor overleg met jou kunnen vrijmaken. Wij helpen je graag met het formuleren van de juiste hulpvraag aan je advocaat, we weten welke procedures wanneer ingezet kunnen worden en adviseren je er graag bij. Zo krijgt je advocaat gericht van jou een opdracht in plaats van dat je veel tijd nodig hebt om de situatie aan je advocaat uit te leggen. Ook kunnen we je helpen bij het voorbereiden van inhoud voor verweerschriften, bezwaarschriften, verzoek vervallenverklaring en andere juridische zaken.
 • Wil je hulp bij iets anders dan wat hierboven staat, dan kun je dat altijd bij ons aangeven.
  Hierbij geldt wel dat het verband moet houden met jouw gezin en/of je kinderen. 

Contact met een lotgenoot
We weten dat je als ouder in een jeugdzorgtraject stuit op onbegrip of het gevoel van eenzaamheid. Het gevoel niet gehoord te worden door de hulpverlening of door omstanders is ook een veel gehoorde klacht.Toch sta je er niet alleen voor, je hebt immers vele lotgenoten die jouw situatie (her)kennen en beleven. Doordat lotgenoten in dezelfde situaties verkeren vinden zij begrip bij elkaar en kunnen zij elkaar helpen door hun ervaringen te delen maar ook te delen hoe zij omgaan met de situatie en zich staande weten te houden wanneer je nog maar weinig steun ervaart.Door te leren van elkaar (van ouders die eerder precies daar waren waar jij nu bent) hoe je bijvoorbeeld om kunt gaan met je verdriet, woede, onmacht of onbegrip. Maar belangrijker nog is het om met gelijkgestemde te kunnen praten wanneer je het gevoel hebt dat je nergens je verhaal nog kunt doen: ook al lost het de situatie niet op, het helpt wel!

Ouders en Jeugdzorg heeft een aantal ervaringsdeskundige ouders waarmee lotgenoten in contact kunnen komen. Dit contact is altijd één-op-één (dus niet in groepsvorm) zodat je als ouder alle ruimte krijgt voor jouw verhaal. Lotgenotencontacten kunnen telefonisch, per e-mail maar ook via persoonlijk contact. Hoe die contacten eruit zien bepaal je dus samen.

Klik hier om in contact met ons te komen.