Onze positionering


Niet de strijd, maar het kind centraal.

Ouders en Jeugdzorg is de bezemwagen van de jeugdzorg. Al sinds 1998 zetten ervaringsdeskundige vrijwilligers zich in om conflicten tussen ouders en jeugdbeschermers op te lossen.

Tot de doelgroep behoren ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde beschermingsmaatregelen: voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Het conflictueuze gedrag van de doelgroep is het gevolg van onmacht, wantrouwen of beperking, maar is nooit onwil. Het vertoonde gedrag wordt in sommige gevallen door de jeugdbescherming geïnterpreteerd als strijd met instanties.

Het wordt een onderbouwing voor een verlenging of verzwaring van de maatregel terwijl het een signaal is dat de hulpverlening door de ouder als negatief ervaren wordt. Hulpverlening die niet door alle betrokkenen als zinvol en positief wordt ervaren heeft minder tot geen kans van slagen. Dergelijke conflicten leiden tot beperkingen in het contact tussen kinderen en hun ouders als maatregel voor onrust in een gesprek tussen hulpverlening en ouders. Hiermee worden kinderen de dupe van conflicten tussen volwassenen. Het zijn de conflicten met de jeugdhulpverlening die maken dat er een algeheel gebrek aan vertrouwen in de hulpverlening is. De ouders verbergen hun problemen en zijn zorgmijdend hoewel wel hulpbehoevend. Soms heeft een ouder andere hulpverlening reeds de deur gewezen, soms begrijpt de ouder de aangeboden hulp niet goed (bijv. verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem). Soms heeft de ouder zelf een verleden in de jeugdhulpverlening (zg 18-23 problematiek / jonge gezinnen met kinderen) waardoor zij hulpverlening niet zien als hulp maar als de vijand. Van deze gezinnen ziet Ouders en Jeugdzorg er zo’n 200 tot 250 per jaar in de provincie Noord Brabant.

Door niet de strijd maar het kind centraal te stellen kan gemiddeld 80% van deze gezinnen positief geholpen worden door de grote tijdsinvestering, het aansluiten bij de echte hulpvraag van het gezin door de ervaringsdeskundige en omdat bij ons niet de strijd maar het kind centraal staat. Ouders en Jeugdzorg heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning en de samenwerking met alle partijen, waardoor we gezien worden als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers, de wijkteams en de aanbieders van o.a. jeugdzorg, pleegzorg.