Wanneer doorverwijzen:

Wanneer je van mening bent dat de cliënt te maken heeft met een ingewikkeld jeugdzorg traject en hierin steun kan gebruiken of wanneer je weet dat er conflicten binnen dit traject spelen dan is het raadzaam om de cliënt te wijzen op onze (kosteloze) ondersteuning.
Ook wanneer het conflict speelt tussen de cliënt en jouzelf en/of de organisatie waar jij werkt kun je doorverwijzen.

In principe kan iedereen iemand doorverwijzen naar Stichting Ouders en Jeugdzorg. Of je als beroepskracht betrokken bent bij een gezin of als vrijwilliger maakt niet uit.
Wel benadrukken we dat we -omwille van de privacy- in principe alleen met de persoon die het betreft praten over diens casus.

Natuurlijk is het mogelijk om vrijblijvend en anoniem met ons te overleggen rondom een situatie om te bekijken of inzet van onze ondersteuning een meerwaarde heeft.
Wanneer, eventueel na overleg, er een meerwaarde is dan verwachten wij dat de verwijzer de cliënt wijst op onze ondersteuning waarna de cliënt zelf contact met ons opneemt. De verwijzer hoort niet terug van ons of de cliënt ook daadwerkelijk bij ons is geweest, tenzij de cliënt hier nadrukkelijk toestemming voor geeft en/of hierom vraagt.

Het is mogelijk, wanneer de cliënt dit wenst, dat de verwijzer samen met de cliënt de eerste contacten legt. Wij passen ons waar mogelijk aan aan de cliënt opdat het eerste contact soepel verloopt.

Wil je folders en/of postermateriaal voor bijvoorbeeld spreekruimte/wachtruimte?
Dan stellen we dit graag beschikbaar.

neem contact met ons op via de button Contact