Onafhankelijk:

Stichting Ouders en Jeugdzorg werkt onafhankelijk van de bestaande (jeugd)-hulpverlening en hebben geen financiële banden met instellingen. We ontvangen geen grote subsidies van organisaties en geen bijdrage van de cliënten. Hierdoor kunnen we onbevangen elke cliënt en hulpverlenende instantie tegemoet treden. We kunnen spreken met onze cliënten zonder de ballast van loyaliteit aan de cliënt zelf een instelling.

Onafhankelijkheid is van cliëntperspectief geen professionele houding maar  betekent zonder invloed van iemand anders en daarmee losstaand van het bestaande aanbod.  De Noodkreet heeft niet alleen deze positie maar ook door inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers in plaats van beroepskrachten ook de geloofwaardigheid bij haar doelgroep.