Meerwaarde:

De meerwaarde van de inzet van De Noodkreet in deze trajecten blijkt al jaren: in zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden. Herstel van de samenwerking wordt bereikt door de inzet van een ervaringsdeskundige (vrijwillige) ondersteuner (intern opgeleid, o.a. getraind in coaching en hulpvraagverheldering) welke een ruime tijdsinvestering kan brengen (met een minimale caseload van max. 3 gezinnen per ondersteuner) naast fysieke ondersteuning in gesprekken, voorbereiding en nabespreken van deze gesprekken (alsmede verslaglegging) behoren tot de inzet: dossieranalyse, bemiddeling tussen partijen, coaching van de ouder bij gesprekken met hulpverleners, advisering, ondersteunen met reacties geven, vertalen vakjargon, inzet Houvast.