In de praktijk:

Onze beroepskrachten trainen ervaringsdeskundige vrijwilligers en om ouders in een jeugdzorgtraject van afhankelijkheid van ondersteuning te begeleiden naar zelfredzaamheid in al hun contacten met de (jeugd)hulpverlening. Dit gebeurt op alle gebieden waar een ouder in contact staat met de betrokken hulpverlener, een ondersteuningstraject kent veel contacten en is intensief, tijd die een vrijwilliger maakt voor een ouder is gemiddeld 5 tot 10 uur per week. Afhankelijk van de gewenste snelheid en draagkracht/draaglast van de ouder worden stappen gezet om het samen doen van de ondersteuning op te bouwen naar zelf doen. Middels supervisie, intervisie en teamoverleg en regelmatige trainingen wordt de kennis en kunde van de vrijwillige ondersteuners en beroepskrachten op peil gehouden.

De ondersteuning van Stichting Ouders en Jeugdzorg heeft als uitgangspunt om het om te ondersteunen gezin binnen het traject zo spoedig mogelijk op eigen kracht de samenwerking met hulpverlenende instanties zelfstandig weer op te laten pakken, gemiddeld duurt zo’n traject acht maanden.