Ervaringsdeskundigheid:

Het werkbare onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral voor ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben behoefte aan iemand die langs hen staat en begrip toont. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces wat de situatie van die ouder veroorzaakt heeft. Juist het kunnen aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen, maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren (deze hulpverlening heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu geen kinderen meer thuis heeft wonen) zich weer durft open te stellen.

Intern opgeleid in het voeren van gesprekken, waarin deëscalatie en het harmoniemodel centraal staan, geeft de ervaringsdeskundige naast sturing van een gesprek tussen ouder en hulpverlening ook bijvoorbeeld (zowel vooraf als na het gesprek) uitleg over houding, het beeld wat de ouder neerzet bij anderen maar ook welke acties van de ouder welke gevolgen voor de kinderen kunnen hebben (zowel sociaal emotioneel op het gebied van het kind als juridisch op het gebied van beschermingstraject zoals minder omgang, langere uithuisplaatsingen). Cruciaal in zulke gesprekken is dat de ervaringsdeskundige begrip toont voor wat een ouder op dat moment voelt of denkt, en waar mogelijk aansluit bij het verhaal en uit eigen ervaringen verbetersuggesties put.

Onder de uitstromende gezinnen wordt een tevredenheidsmonitor afgenomen, 4 op de 5 gezinnen weet met ondersteuning de samenwerking te herstellen. Voor alle uitstromende gezinnen geldt dat zij een beroep op nazorg van Stichting Ouders en Jeugdzorg kunnen doen, een kleine groep maakt hier gebruik van. Onder nazorg valt informatie, advisering, terugval preventie.