Meerwaarde & uitstroomprofielen:

Meerwaarde

De meerwaarde van de inzet van Ouders en Jeugdzorg in deze trajecten blijkt al jaren: in zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden. Herstel van de samenwerking wordt bereikt door de inzet van een ervaringsdeskundige (vrijwillige) ondersteuner (intern opgeleid, o.a. getraind in coaching en hulpvraagverheldering) welke een ruime tijdsinvestering kan brengen naast fysieke ondersteuning in gesprekken, voorbereiding en nabespreken van deze gesprekken (alsmede verslaglegging) behoren tot de inzet: dossieranalyse, bemiddeling tussen partijen, coaching van de ouder bij gesprekken met hulpverleners, advisering, ondersteunen met reacties geven, vertalen vakjargon, inzet Houvast¹).

Uitstroomprofielen & voorbeeld casuistiek
Onder de doelgroep(en) van Stichting Ouders en Jeugdzorg zien we de volgende uitstroommogelijkheden:

Bij conflicten in:

A. voorliggend kader: (max. 6 maanden looptijd casus)
uitstroommogelijkheden:
– herstel samenwerking: hulp in vrijwillig kader beklijft, zorgen weggenomen, geen noodzaak voor beschermingsmaatregel
– zonder ondersteuning: geen herstel samenwerking: zorg blijft bestaan-> VTO -> beschermingsmaatregel
B. beschermingsmaatregel (v)OTS of (v)OTS + (v)UHP (max. 2 jaar looptijd casus)
uitstroommogelijkheden:
– herstel samenwerking: verkorting van duur maatregel en einde maatregel (met eventuele hulp in vrijwillig kader, maar niet per definitie)
– zonder ondersteuning: geen herstel samenwerking: verlenging van duur maatregel en (vaak) uitstroom in voogdijmaatregel
C. voogdijmaatregel: (onbepaalde tijd looptijd)
uitstroommogelijkheden:
– herstel samenwerking: herstel gezag (nb: zeldzaam)
– herstel samenwerking: berusting in maatregel; goede synergie betrokkenen (ouders, pleegouders, voogd, pleegzorgprofessional)

¹ Houvast is een Methodiek gericht op het behouden van regie in het gedwongen kader jeugdzorg welke ontwikkeld is door ervaringsdeskundige, OEJ en het LOC. ZonMW heeft een onderzoek voor ontwikkeling en implementatie gefinancierd. Dit onderzoek is uitgevoerd door Tranzo (Tilburg university). Houvast is inmiddels een vast onderdeel van de inzet van OEJ en wordt nog verder ontwikkeld.