Factsheet (G)

Productomschrijving:

 • Intensieve trajectbegeleiding (advisering trajectroute; uitleg procedures, rechten en plichten; vertaling vakjargon)
 • Bijstand in (hulpverlenings)gesprekken (met voorbereiding en nabespreking volgens coaching)
 • Neutrale verslaglegging van deze gesprekken
 • Bijstand in reactie(s) formuleren op brieven en documenten van instanties en hulpverleners
 • Bijstand in juridische reactie(s) formuleren (verzoekschrift; bezwaarschrift; vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing)
 • Regieversterking middels Houvast-methodiek (wat is mijn gezin en wat zijn nu eigenlijk mijn hulpvragen?)
 • Regieversterking (training ‘hoe ga je om met hulpverleners?’; training ‘hoe bespreek je (hulp)vragen of zorgen met hulpverleners?’; training: ‘hoe hanteer je conflicten?’
 • Steun bij behalen van doelen
 • Klankbord, luisterend oor (presentie)
 • Regieversterking en zelfreflectie
 • Uitgebreide toelichting standpunten hulpverlening / impact op kind (spiegeling)
 • Lotgenotencontact (direct en op afstand)

Meetbaar effect

 • Beperking spanningsveld voor kinderen
 • Herstel vertrouwen in hulpverlening
 • Maatregel overbodig (uitvloeiend in vrijwillig kader hulpverlening of hulpverlening succesvol afgerond)
 • Acceptatie van de maatregel en verbetering samenwerking tussen ouders en hulpverlening (berusting)
 • Toename eigen kracht en eigen regie

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde beschermingsmaatregelen (voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen). Binnen deze trajecten treden grote conflicten op in de samenwerking met de betrokken hulpverleners en jeugdbeschermers.

 • Conflicts *
 • Armoede
 • 18+ problematiek (18-23 jeugdzorg uitstroom)
 • Beperkte of uitgesproken communicatieve vaardigheden
 • (Lichte) verstandelijke beperking
 • (Lichte) psychiatrische stoornis

Het conflictueuze gedrag in deze doelgroep ontstaat uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil. In het overgrote deel van de trajecten (80%) zorgt de ondersteuning van Ouders en Jeugdzorg voor een beëindiging van het conflict, tot tevredenheid van zowel de ouders als van de hulpverlening. We mogen onszelf iets meer op de borst kloppen en een waarde hangen aan het succesvol afronden van een groot aantal trajecten.

Bereik

Brabant breed. Het Hoofdkantoor is gevestigd in Zuidoost (Helmond). Er is een steunpunt in Midden-Brabant (Tilburg), West Brabant (Breda) en een steunpunt Noordoost (Den Bosch)

In 2019 werden 182 intensieve cliënttrajecten uitgevoerd. Er zijn 35 uithuisgeplaatste kinderen met ondersteuning van Ouders en Jeugdzorg terug thuis geplaatst. Er zijn 47 ondertoezichtstellingen beëindigd. In 38 gezinnen vonden ouders met onze ondersteuning berusting in de maatregel, waardoor een betere samenwerking met jeugdzorgwerkers mogelijk werd. 82 kinderen kregen meer omgang met hun ouders. In 10 gevallen werd het contact met één van de ouders, na hele lange periodes zonder contact, weer hersteld.

In 2019 heeft de inzet en/of bemiddeling bij 28 gezinnen geleid tot het invullen van ontbrekende zorg of anderzijds tot het aanpassen van verkeerde zorg. In 30 gevallen is een onderzoek geïnitieerd, omdat de juiste hulpverlening niet van de grond kwam.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website ouders en jeugdzorg Hier staan onder andere het laatste Jaarjournaal en de laatste jaarcijfers Jaarcijfers.

* Zie volkskrant: Jeugdzorg is geen echtscheidingsbureau