Donaties / ANBI:

Doneren aan Stichting Ouders en Jeugdzorg

De activiteiten van Stichting Ouders en Jeugdzorg brengen natuurlijk ook kosten met zich mee. Als Stichting Ouders en Jeugdzorg zijn we naast subsidies van gemeenten afhankelijk van giften en donaties om ons werkgebied en onze werkzaamheden verder uit te breiden. U kunt ons dan ook helpen door te sponsoren. 

Wij kennen drie soorten sponsoren:

  • Bedrijven die ons helpen onze kosten te beperken
  • Giften van derden
  • (Eenmalige) donaties

Donaties

Draagt u ons een warm hart toe, meldt u zich dan aan als donateur of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL27 TRIO 0379 4878 02 ten name van Ouders en Jeugdzorg. U draagt hiermee bij aan de ondersteuning van ouders en verzorgers die vragen hebben over of zijn vastgelopen in de jeugdhulpverlening

ANBI

Een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als ANBI.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Wij voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt wij zijn ANBI erkend, klik op het logo ANBI voor uitleg