Voor wie?

Doelgroep & Aard van hulpvragen:

We onderscheiden in de doelgroep:

 • Ouders die niet tot samenwerking komen met de jeugdhulpverlening gedwongen kader jeugdzorg (GI’s)
 • Ouders die niet tot samenwerking komen met voorliggend kader jeugdhulpverlening (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of generalisten/wijkteam)

Veel voorkomende hulpvragen zijn:

 • Geen vertrouwen in de hulpverlening
 • Geen (goede) samenwerking met de jeugdzorg(werker)
 • Geen (goede) samenwerking met het wijkteam/generalistenteam
 • Niet eens met uithuisplaatsing / omgangsregeling / ingezette hulpverlening
  (meningsverschil over hulp, niet over maatregel)
 • Te maken met een (te) lange wachtlijst
 • Geen overzicht meer op de situatie
 • Dossier berust niet op waarheid (zoals visies/meningen i.p.v. feiten, verkeerd 
  overgenomen conclusies)
 • Ondersteuning gewenst bij gesprekken (ondersteuning vooraf, tijdens en na gesprekken met hulpverlening)
 • Ondersteuning bij herziening of aanpassing in het hulpverleningstraject.

Er zijn ook ouders die contact zoeken met Ouders en Jeugdzorg zonder dat ze in conflict zijn geraakt. Dit betreft vaak zelfredzame ouders welke vooroordelen (vaak gebaseerd op negatieve beeldvorming op internet) hebben ten opzichte van de hulpverlening. met informatie en advies in een kortdurend traject zijn deze ouders voldoende geholpen waardoor ze zelf het hulpverleningstraject kunnen vervolgen.

Een traject bij de Ouders en Jeugdzorg kost 1500 euro, dit is een all-in prijs (inclusief professionele begeleiding van de vrijwilliger, reiskosten, correspondentiekosten en andere kantoorkosten). Stichting Ouders en Jeugdzorg is een ANBI-organisatie en heeft geen financieel gewin naast ons ideële doel om de jeugdhulpverlening te verbeteren.