Gemeenten

Hulp nodig? Wij zijn gewoon aan het werk!
In deze crisistijd moeten ook wij ons aanpassen. Dat betekent dat we onze dienstverlening even digitaal voortzetten om je toch zo goed mogelijk te kunnen helpen. We hebben een veilige digitale omgeving ontwikkeld waar we met elkaar kunnen communiceren. Meld je aan en we kijken waar we kunnen helpen. Stuur ons een mail via info@oudersenjeugdzorg.nl

Stichting Ouders en Jeugdzorg is de bezemwagen van de jeugdzorg. Al sinds 1998 zetten ervaringsdeskundige vrijwilligers zich in om conflicten die zijn ontstaan tussen ouders en jeugdbeschermers op te lossen. Tot de doelgroep behoren ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde beschermingsmaatregelen: voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

Het conflictueuze gedrag ontstaat in de doelgroep uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil. Het vertoonde gedrag binnen zo’n conflict wordt in sommige gevallen door de jeugdbescherming geïnterpreteerd als strijd met instanties en wordt hiermee onderbouwing voor een verlenging of verzwaring van de maatregel in plaats van opgepakt als signaal dat de hulpverlening door de ouder als negatief ervaren wordt. Hulpverlening die niet door alle betrokkenen als zinvol en positief wordt ervaren heeft minder tot geen kans van slagen. Dergelijke conflicten leiden tot beperkingen in het contact tussen kinderen en hun ouders als maatregel voor onrust in een gesprek tussen hulpverlening en ouders. Hiermee worden kinderen de dupe van conflicten tussen volwassenen.

Het zijn de conflicten met de jeugdhulpverlening die maken dat er een algeheel gebrek aan vertrouwen in de hulpverlening is, zulke ouders verbergen hun problemen en zijn zorgmijdend hoewel wel hulpbehoevend. Soms heeft een ouder andere hulpverlening reeds de deur gewezen, soms begrijpt de ouder de aangeboden hulp niet goed (bijv. verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem), of heeft de ouder zelf een verleden in de jeugdhulpverlening (18-23jr jonge gezinnen met kinderen) waardoor zij hulpverlening niet zien als hulp maar als de vijand. Van deze gezinnen ziet Ouders en Jeugdzorg er zo’n 200 tot 250 per jaar in de gehele provincie Noord Brabant. Van de 200 tot 250 kan gemiddeld 80% positief geholpen worden vanwege de grote tijdsinvestering, het aansluiten bij de echte hulpvraag van het gezin door de ervaringsdeskundig en omdat bij ons niet de strijd maar het kind centraal staat.

Ouders en Jeugdzorg heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning op samenwerking met alle partijen, waardoor we gezien worden als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers alsook door de wijkteams en de aanbieders van o.a. jeugdzorg, pleegzorg.