Een wijziging in de hoofdverblijfplaats van je kind: hoe werkt dit?

Wil je een wijziging in de hoofdverblijfplaats van je kind plaats? De ouder met gezag bij wie het kind niet woont, kan wijziging van de verblijfplaats van het kind aanvragen als daar redenen voor zijn. Op grond van artikel 1:253a BW kan zo’n wijziging worden verzocht. Een ouder zonder gezag kan een dergelijk verzoek niet doen. Lees hier verder over hoe dit precies in zijn werk gaat.

Een wijziging in de hoofdverblijfplaats van je kind aanvragen

Uit de rechterlijke beslissingen is op te maken dat de rechter een wijzigingsverzoek zal toewijzen als de inwonende ouder het kind niet goed verzorgt of opvoedt. Wel zal voor een wijziging van de verblijfplaats moeten vaststaan dat de opvoedkundige vaardigheden van de zorgouder ontoereikend zijn en dat de andere ouder daar wel in voldoende mate over beschikt. Ook als een omgangsregeling stelselmatig niet wordt nagekomen kan dat een wijziging van de verblijfplaats tot gevolg hebben. Ouders moeten oog hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door omgang juist te stimuleren. Soms kan ook een verhuizing van de zorgouder tot een wijziging van de verblijfplaats leiden als door de nieuwe situatie een einde komt aan de regelmatige contacten van het kind met de andere ouder.

Wanneer kun je een wijziging aanvragen?

Wijziging van de hoofdverblijfplaats kan in de volgende gevallen plaatsvinden als de ouder bij wie het kind woont:

  • Op een ondoordachte wijze verhuist en daarbij in ernstige mate het belang van het kind schaadt.
  • Niet langer in staat is om zorg en opvoeding op een goede wijze in te vullen.
  • De verplichtingen die uit het ouderlijke gezag voortvloeien in ernstige mate schendt.

Een verzoek tot wijziging van de hoofdverblijfplaats moet grondig worden onderbouwd anders is het een kansloze zaak. Ook wordt vrijwel altijd door de rechter advies ingewonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming die daarvoor een onderzoek instelt. Bij wijziging van de hoofdverblijfplaats kan de voorheen verzorgende ouder in bepaalde gevallen ook het gezag verliezen.

Handel altijd in het belang van het kind

In beginsel is het in het belang van een kind dat het hoofdverblijf niet wordt gewijzigd. Een kind uit zijn vertrouwde leefomgeving halen, kan voor het kind zeker negatieve gevolgen hebben. Zeker als de voorheen niet-verzorgende ouder ver weg woont zal dit voor het kind betekenen dat het in een nieuwe leefomgeving komt, naar een nieuwe school moet en nieuwe vrienden zal moeten maken. In geval van co-ouderschap is het raadzaam om de term hoofdverblijfplaats niet te gebruiken om recht te doen aan de gelijkwaardige positie van beide ouders. Als de ouders co-ouderschap afspreken, kan het kind toch maar bij één van de ouders worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente. Op welk adres de kinderen worden ingeschreven, kan financiële gevolgen hebben (toeslagen, heffingskortingen, kinderbijslag). Over het algemeen is het gunstig om de kinderen in te schrijven bij de ouder die het minst verdient, omdat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop afhankelijk zijn van het inkomen van die ouder. Ook de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is hoger naarmate het inkomen lager is.

Help je hulp nodig? Wij gaan graag met je in gesprek

Wil je meer weten over hoe je een wijziging in de hoofdverblijfplaats van je kind of kinderen kunt aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je hier graag bij. Je kunt ons bereiken op 085-8771250 of via ons online contactformulier. Voor alle vragen over onafhankelijke jeugdzorgbemiddeling ben je bij ons goed!