Voor wie?

Onder onze doelgroep vallen alle ouders (en jongeren) die vragen hebben over de jeugdhulpverlening maar in het bijzonder de ouders die niet een goede samenwerking weten te komen:

 • Ouders die niet tot samenwerking komen met de jeugdhulpverlening gedwongen kader jeugdzorg (GI’s)
 • Ouders die niet tot samenwerking komen met voorliggend kader jeugdhulpverlening (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of generalisten/wijkteam)

Veel voorkomende hulpvragen waarin we onze cliënten bijstaan:

 • Geen vertrouwen in de hulpverlening
 • Geen (goede) samenwerking met de jeugdzorg(werker)
 • Geen (goede) samenwerking met het wijkteam/generalistenteam
 • Niet eens met uithuisplaatsing / omgangsregeling
 • Niet eens met ingezette hulpverlening (meningsverschil over hulp, niet over maatregel)
 • Te maken met een (te) lange wachtlijst
 • Geen overzicht meer op de situatie
 • Dossier berust niet op waarheid (zoals visies/meningen i.p.v. feiten, verkeerd
  overgenomen conclusies)
 • Ondersteuning gewenst bij gesprekken (ondersteuning vooraf, tijdens en na gesprekken met hulpverlening)
 • Ondersteuning bij herziening of aanpassing in het hulpverleningstraject