Privacyverklaring:

Per 25 mei 2018 is de gdpr / avg wet ingegaan. Als cliëntenorganisatie gaan wij ervan uit dat jij de eigenaar bent en blijft van je gegevens en zonder jouw toestemming wordt er niets gedeeld met niemand. Verder betekent dat dat wij zeer voorzichtig en zorgvuldig met je gegevens omgaan. Daarnaast heb je als cliënt o.a. de volgende rechten:

Je hebt het recht op duidelijke informatie
Onze organisatie moet jou in duidelijke taal vertellen wat ze met je gegevens doen. Bijvoorbeeld welke gegevens ze van je verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en met wie ze je gegevens delen. Dit staat o.a. vermeld in ons verwerkingsregister en de bijlage verwerkingsregister .

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht op inzage in de gegevens die onze organisatie van je heeft. Als de gegevens niet kloppen, heb je het recht de gegevens aan te passen of aan te vullen. Ook heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen.

Je wordt niet verplicht onnodige gegevens te delen
Onze organisatie mag je niet dwingen gegevens te delen die niet noodzakelijk zijn voor de dienst die we leveren.

Je hebt het recht om je gegevens te verhuizen
Als je wil overstappen naar een andere organisatie of je gegevens wil delen heb je het recht op een uitdraai van je gegevens in een vorm die een andere dienst kan importeren.

Er wordt zorgvuldig met je gegevens omgegaan.
Je hebt het recht dat jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verwerkt. Hiervoor hebben we een privacyreglement opgesteld. Dit is voornamelijk onleesbare semi juridische en zeer wollige taal. Onder aan de streep hanteren we erg strenge regels over het opslaan en bewaren van je gegevens zowel technisch als analoog.

Je hebt het recht op inzage.
Een simpele brief of email is genoeg om inzage te krijgen in je gegevens én het signaal af te geven dat gegevensbescherming een belangrijk onderwerp is. Zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand krijg je een reactie.

Heb je vragen hierover kun je altijd bij ons terecht via de gegevens op ons contactformulier. Je kunt ook direct contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
Maarten Jan Officier
Braakse Bosdijk 2a
5703 HZ Helmond
0492-5469185

Maarten Jan Officier