Welkom, doorverwijzers

Hulp nodig? Wij zijn gewoon aan het werk!
In deze crisistijd moeten ook wij ons aanpassen. Dat betekent dat we onze dienstverlening even digitaal voortzetten om je toch zo goed mogelijk te kunnen helpen. We hebben een veilige digitale omgeving ontwikkeld waar we met elkaar kunnen communiceren. Meld je aan en we kijken waar we kunnen helpen. Stuur ons een mail via info@oudersenjeugdzorg.nl

Stichting Ouders en Jeugdzorg is een organisatie waar ervaringsdeskundige vrijwilligers onder begeleiding van beroepskrachten ouders ondersteunen in hun jeugdzorgtraject. Sinds 1998 hebben wij ervaring met jeugdzorgdossiers en in die jaren ook diverse veranderingen ondergaan in onze aanpak. Ouders en Jeugdzorg is ooit gestart als activistische partij die zich richtte op de machtsongelijkheid tussen ouder en hulpverlener, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot constructieve partner.

De vrijwilligers van Ouders en Jeugdzorg zijn onafhankelijk en strijden niet mee met een cliënt, maar begeleiden de cliënt door het hulpverleningsproces. Dit doen we altijd op basis van gelijkwaardigheid zonder te (ver)oordelen.

Ouders en Jeugdzorg biedt trajectondersteuning voor ouders die niet op één lijn zitten met de jeugdhulpverlening. De doelgroep kenmerkt zich altijd door conflicten met hulpverlening en/of het ontbreken van een goede samenwerking. Wij geloven dat het conflictueuze gedrag ontstaat uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil.

Het doel van onze ondersteuning is om ouders weer op een lijn te krijgen met met de hulpverlening. Bij 4 op de 5  trajecten lukt het om de samenwerking weer op orde te krijgen waardoor kinderen thuis kunnen (blijven/gaan) wonen of er berusting komt in de maatregel waarbij de samenwerking met hulpverlening en pleegouders of voorziening aanzienlijk verbeterd.